Regulamin

 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 2. Doba trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00 następnego dnia.
 3. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową (email lub przez portal http://meteor-turystyka.pl/) lub telefonicznie.
 4. Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości rezerwacji, płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto – „Domek Nad Stawem”.
  • Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
  • W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 14 dni, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 5. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 6. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 7. Właściciel „Domek Nad Stawem” za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 9. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Domek jest sprawdzany przed i po pobycie.
 11. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli.
 12. Wprowadzanie zwierząt do obiektu „Domek Nad Stawem” dozwolone tylko po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.
 13. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód, oraz znajdujące sie w nim rzeczy.
 14. Dzieci mają wstęp nad staw jedynie pod opieką rodziców.
 15. W OBIEKCIE „Domek Nad Stawem” OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA.