Regulamin

 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 2. Doba trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00 następnego dnia.
 3. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową (email lub przez portal http://meteor-turystyka.pl/) lub telefonicznie.
 4. Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości rezerwacji, płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto - "Domek Nad Stawem".
  • Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
  • W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 14 dni, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 5. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 6. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 7. Właściciel "Domek Nad Stawem" za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 9. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Domek jest sprawdzany przed i po pobycie.
 11. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli.
 12. Zabrania sie wprowadzania zwierząt do obiektu "Domek Nad Stawem".
 13. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód, oraz znajdujące sie w nim rzeczy.
 14. Dzieci mają wstęp nad staw jedynie pod opieką rodziców.
 15. W OBIEKCIE "Domek Nad Stawem" OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA.